Over het project

Op de voormalige zorglocatie ‘Huize den Berg’ zijn de werkzaamheden volop aan de gang en zijn 22 zorgappartementen aan de Ramusstraat en 7 (casco) woningen aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat opgeleverd.

Beeldbepalende panden worden gerestaureerd en verbouwd tot woningen en zorgappartementen, er worden nieuwe woningen gebouwd, nieuwe zorgappartementen en een lunchroom met terras. De binnentuin, die nu verhard is met betonnen klinkers, ondergaat een ware metamorfose. Dit wordt straks het verbindende element van het nieuwe Hof den Berg. Halfverhardingen, een doorloop tussen de ‘s- Heer Hendrikskinderenstaat en de Nieuwstraat, nieuwe bomen, gras, hagen en parkeergelegenheid in stijl met het terrein gaan er voor zorgen dat er op locatie een parkachtig terrein gaat ontstaan, toegankelijk voor de toekomstige bewoners van Hof den Berg én voor de bewoners en bezoekers van de binnenstad.

Vogelvlucht Hof den Berg

De totstandkoming van het plan Hof den Berg

De zorglocatie Huize den Berg stond al een tijdje grotendeels leeg. Een aantal jaren geleden heeft Stichting Zuidwester, de voormalig eigenaar van Huize den Berg, besloten nieuw te gaan bouwen en heeft er een verhuizing plaats gevonden naar de Rommerswalestraat. Sindsdien zijn de gebouwen grotendeels buiten gebruik, alleen in de oude gebouwen aan de ’s Heer Hendrikskinderenstraat wonen op dit moment nog cliënten. In het vroege voorjaar van 2014 zijn een aantal projectontwikkelaars en bouwbedrijven door Zuidwester uitgenodigd een plan te maken om de oude locatie Huize den Berg te herontwikkelen. Fraanje is hierbij als beste uit de bus gekomen en heeft uiteindelijk de opdracht gekregen het plan, inmiddels Hof den Berg genaamd te herontwikkelen.

Samenwerking Zuidwester en Fraanje

Om dit project te kunnen verwezenlijken is er een samenwerking aangegaan tussen Zuidwester en Fraanje. Vanaf dit moment is er uitvoerig overlegd met alle instanties, betrokken partijen en ook de omwonenden van Hof den Berg. Het herontwikkelen van een locatie is, zoals u zult begrijpen, niet heel eenvoudig. Al helemaal niet als het een locatie betreft gelegen in binnenstedelijk gebied. Het is hierbij belangrijk zoveel mogelijk rekening te houden met ieders belangen, met name met die van omwonenden uit de omgeving. En dat is niet altijd gemakkelijk, er gaat iets veranderen in de omgeving en het in begrijpelijk dat omwonenden daar een mening over hebben.

Kwaliteitsverbetering voor Goes

Door de gemeenteraad is het bestemmingsplan in 2016 vastgesteld. Dankzij het feit dat er geen zienswijzen uit de directe omgeving waren ingediend was het mogelijk het plan als ‘hamerstuk’ aan de raad voor te leggen. Wij zijn van mening dat dit, zeker op deze bijzondere binnenstedelijke locatie, uniek te noemen is. Wij zijn dankbaar dat alle betrokkenen, en met name de omwonenden, ons deze mogelijkheid hebben geboden. Hieruit maken wij op dat Fraanje niet de enige is die in het nieuwe Hof den Berg een kwaliteitsverbetering ziet voor met name dit deel van Goes!

Bouw volop in uitvoering

Verschillende appartementen en woningen zijn in aanbouw of zelfs opgeleverd.

De 3 nieuwe levensloopbestendige en 6 gezinswoningen zijn in verkoop gebracht. Indien u interesse heeft voor in een woning met berging en parkeerplaats kunt u zich hiervoor wenden tot Schrijver Versluys Makelaars.